Kontakt

Naša spolupráca môže začať práve tu

Ozvite sa mi

Rád sa s vami stretnem osobne na dobrej káve alebo online cez videohovor.

Napíšte mi správu:

FAQ

Vždy tvorím originálny dizajn, ktorý vychádza z úvodného briefu/dotazníku alebo rozhovoru s klientom, súčasných trendov a feedbacku od zadávateľa. Celý projekt prebieha v týchto krokoch: Úvodný brief, moodboard, wireframing, prvotné návrhy, finálny návrh, development, testing a odovzdanie klientovi. Medzi každým krokom má klient možnosť podať spätnú väzbu.

Áno, ale robím to len v prípade, ak má klient záujem o veľmi jednoduchú webstránku, pri ktorej nie je redakčný systém potrebný.

V súčasnosti pracujem najmä s WooCommerce a SureCart. V budúcnosti plánujem ponúkať aj theme development pre platformu Shopify.

Pri tvorbe brandingu, či webstránky si zväčša poradím sám. Ak však váš projekt vyžaduje špecifické funkcionality, rozsiahle API riešenia, 3D design, prípadne zložité ilustrácie, oslovím overených freelancerov. Spolu vytvoríme váš dream team.