SAOPP - Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených

Empatia a nádej pre ľudí zážívajúcich neprávosť. Hodnota zdravia a života sa nedá vyčísliť, ale veríme, že poškodená strana si zaslúži kompenzáciu.

08. 02. 2023

Úvod

Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených (SAOPP) je súčasťou väčšieho prebiehajúceho projektu. Táto prípadová štúdia bude teda časom rozšírená a aktualizovaná. SAOPP je platformou pre poškodených, ktorý hľadajú informácie o možnostiach odškodnenia, alebo potrebujú podporu pri riešení ich situácie. Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených združuje právnikov, spoločnosti ktoré pomáhajú získať odškodnenie a iné subjekty, ktoré stoja na strane poškodených.

Brand dizajn

Symbolom asociácie sa stalo slziace oko, ktoré má reprezentovať súcit a empatiu s ľuďmi zažívajúcich neprávosť, stratu či bolesť. Slzu z loga je zároveň možné používať ako orezovú masku pre obrázky v komunikačných materiáloch. Pomocou zvolenej farebnej palety je možné komunikovať aj ťažké témy (odtiene tmavomodrej), ale tiež nádej (oranžová, bledšie odtiene modrej).

VRTEL SAOPP brand business card
Web dizajn

Zaujímavou výzvou projektu SAOPP bola špecifická požiadavka na hero sekciu. Klient chcel, aby hneď v úvodnej sekcii boli zobrazené najaktuálnejšie témy, ktoré asociácia rieši pútavou a interaktávnou formou. Túto požiadavku som adresoval pomocou hover efektu, kde sa článok, na ktorom podržíme myš sa rozšíri a nadobudne dominantnú podobu. Takto úvodná sekcia spĺňa obe podmienky: pôsobí reprezentatívne a zároveň spĺňa funkčné požiadavky.

Custom web and brand design by Adrián Vrtel