GoGerman – Learn with us!

Kurzy nemčiny najmä pre zamestnancov technologických gigantov sídliacich v Zürichu.

06. 02. 2023

Úvod

GoGerman je jazyková škola sídliaca v Zürichu. Škola sprostredkúva jazykové kurzy pre jednotlivcov aj korporátnych klientov. Počet študentov od jej vzniku narastal veľmi rýchlo a jej zakladateľka Renáta Rafaj pocítila potrebu faceliftu svojej značky.

Analýza obsahu

Po získaní úvodného briefu od klienta som začal s analýzou obsahu. Jej cieľom bolo odhaliť slabé stránky alebo možné príležitosti pre zlepšenie použivateľskej skúsenosti, prezentácie značky alebo pre zýšenie konverzného pomeru.

Moje zistenia: 

  • Na webe chýbal "social proof" ako napríklad: logá parterských spoločností, počet študentov, ktorý prešli GoGerman kurzom, prípadne certifikáty či ocenenia.
  • Absencia jasne vypísanej metodiky školy, ktorá vysvetľuje, v čom sa líši od svojej konkurencie.
  • Novo poskytnuté ilustračné fotografie nedosahovali ideálne štandardy kvality.

Zistenia boli komuniikované so zadávateľom. Klientovi bolo odporučené upraviť texty podľa môjho návrhu a ja som sa postaral o úpravu fotiek tak, aby pôsobili reprezentatívne.

Návrh loga

Jedným z hlavných dôvodou pre zmenu loga bolo to, že pôvodné logo evokovalo logo základnej školy. Pre zadávateľa teda bolo dôležité zmeniť logo tak, aby bolo evidentné, že sa nejedná o doučovanie pre deti.

V zadaní bolo zachovať symol sovy, keďže tento prvok bol pre GoGerman typický. Rozhodol som sa teda vytvoriť jednoduché geometrické vyobrazenie sovy, ktoré môže byť príťažlivé pre zamestnancov korporátov. Logo môže evokovať čistotu, jednoduchosť, efektivitu, presnosť.

Brand identity for GoGerman by Vrtel

Po schválení návrhu loga som zhotovil logo manuál obsahujúci rozloženia loga v horizontálnom a vertikálnom smere, ochranné zóny, definíciu brandových farieb a ukážky použitia loga v praxi.

Web dizajn

S poznatkami z analýzy obsahu na zreteli som navrhol rozloženie prvkov stránky – wireframe, ktorý slúži ako kostra práce pre dizajnéra. Po schválení tohto návrhu zadávateľom, som začal s vytváraním dizajnu jednotlivých častí web stránky. Medzi ne patrí:

  • Hero sekcia - úvodná sekcia stránky, ktorá slúži na zachytenie pozornosti navštevníka.
  • Sekciu s recenziami od spokojných klientov.
  • Kontaktné formuláre.
  • CTA prvky.
  • Social proof sekcie.
Záver

Po ukončení dizajnovej fázy a implementácie feedbacku od klienta som začal s developmentom na platforme WordPress. Okrem vytvorenia front-endu na mieru, bol redakčný systém stránky upravený tak, aby bola správa obsahu čo najjednoduchšia a najefektívnejšia.

Projekt bol odovzdaný a škola GoGerman aktívne komunikuje pomocou novej vizuálnej identity a získava klientov vďaka novej webovej stránke.

Zaujal vás tento projekt?

Spoznajte tento projekt z vlastnej perspektívy. V prípade otázok vám budem k dispozícii.

Zobraziť stránku GoGerman
V spolupráci s PiarPro